Collection: מיניבוו לדרך

כי אין כמו לקבל את המשחק האהוב לילדכם גם מחוץ לבית. בדיוק בשביל זה יצרנו את קוביות המיניבו שלנו כדי שהילדים שלכם יוכלו לקחת אותם איתם לכל מקום ולכם יהיה שקט ותעסוקה לילד בכל מקום. בתור לרופא, ברכב או בכל מקום אחר

1 product